Wednesday 11 October 2017

                                                             हिमोग्लोबिन तपासणी करणे

१] hb रक्तातील प्रमाण :-
                                         हिमोग्लोबिन हे द्रव रक्तातील तबड्या पेशीत असते या द्र्वामुळे तबड्या पेशी o2 वायू शरीरातील सर्व भागांना पोचवण्याचे काम करतात व प्रत्येकी पेशीतून co2 फुफुसकडून नेण्याचे 
                                                       नाडीचे ठोके मोजणे
उद्देश :-  शरीरातील रक्ताचे मेदुचे रुद्याचे कार्य  साधारण तपासण्यासाठी नाडीचे ठोके आवश्यक असतात म्हणून नाडीचे ठोके मोजणे गरजेचे असते
साधने :-  स्टेट्सस्कोप

माहिती :-  १] हृदयात चार कप्पे असतात 
२] हृदयापासून दोन प्रकारे रक्त प्रवाह चालू असतो
३] अशुद रक्त फुफ्फुसात जाते व शुद्ध रक्त हृदयात जाते यातून रक्त प्रवाह ८ मिनिटात चालू असतो
४] याप्रकारे ५५-६५ किलो वजनाच्या मांसात ६-७ लिटर रक्त ८ चा मिनिटाला रक्त प्रवाह चालू असतो


नाडी +श्वसन =
                          :- श्वसनाच्या ४ पट नाडीचे ठोके असतात
म्हणजे = १८ वेळा १ मिनिटात श्वसन होत असेल तर ७२ वेळा ठोके पडतात यात भीती वाटल्यावर जास्त काम केल्यावर हृदयात ठोके वाढतात श्वसनाचे प्रमाणही वाढते त्यामुळे नाडीचे ठोके प्रमाणापेक्षा वाढतात तेव्हा ब्लडप्रेशर वाढते त्यामुळे शरीरावरील नियत्रण बिघडते हे समजण्यासाठी नाडीचे ठोके मोजले जातात 
जॅ                   
जॅम             
उद॒देश :-  कधी कधी फळ खायला  मन लागते  व जॅम  बनवायला  अस्तित्वात जॅम बनवायला वेळ देणे  

साहित्य :-  फळ [साल काढणे ] १ किलो केला [ ng साखर मिक्स फळ फ्लेवर ,सोडीअम  टाकणे सायट्रिक अॅसिड [आम्ल ] 

साधने :-   गाॅस पल्पर  वजन काटा  शर्करा  मल्कर  भाडे  सुई  


प्रत्याक्षीक  कृती :- १] फळे आणि केळ धुणे  कापून करणे वजन केले 
२] सेब :- ७८२ ग्य्रम :-  २०८ ग्राम 
३]  केळ :-१ किलो :-  ५२० ग्राम  :- ४८० ग्राम 
४] फळ मिस्क करून बारीक करून याचे मिश्रीन करून नमुना करणे शर्करा तापमापक याचा p.h काढणे  याला रीपोरीसे साखरेचे प्रमाण हे साखर टाखली  अन्न आणि रंग  आणि  फळाच्या फ्लेवर सायट्रिक अन्न  टाका  
५]  हे मिश्रन गॉस हे गोड होऊन दिले 
६] जॅम तयार होण्याला प्याकिंग करून विक्री करायला  देऊन काढले     


म      
 ज़ॅम     
उद॒देश    कधीकधी    फ़ळ   खायला  मन   लागते  ‍व  जॅम

Wednesday 13 September 2017

नाव:-जाधव    गणेश                                                                                       तालूका:-आंबेगाव
जिल्हा :-पुणे
राहणार  :-  धामणि
विभागाचे   नाव :-  फुडलॅब 
विषय  शिक्षक:-   रेश्मा मॅम      jadhav